Už korupcijos prevenciją Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atsakinga savivaldybės kontrolierė.