Pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas.

Pareigybė Teisinis pagrindas
Savivaldybės kontrolierius Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis