Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos srityse nėra atlikusi.