Dėmesio! Nuo š. m. kovo 16 d. dėl šalyje paskelbto karantino Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai dirbs ir teiks informaciją nuotoliniu būdu.

Kreiptis galite: +37061130977; el. paštu irma.maldauskiene@zarasai.lt

Zarasų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Zarasų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar
teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise
valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai.